نام کاربری   تایید رمز عبور

این نظرسنجی به منظور پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی وزارت نیرو طراحی شده است. بدیهی است اطلاعات و مشخصات خواسته شده احتمالی از شما کاملا محرمانه بوده و هیچ گاه به صورت فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین نظرات شما تنها به صورت آمار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا خواهشمند است با دقت تمام و بدون در نظر داشتن ملاحظات به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

                                                                                                       پیشاپیش از همکاری شما متشکریم

                                                                                            دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری